de LOGINHilfe

MGSM EEPROM-Speichermodul für CONTROL-GSM-Empfänger.

EEPROM Speichertyp
entworfen für den CONTROL GSM-Empfänger
Speicher auf einem Träger montiert

EEPROM-Speichermodul für CONTROL-GSM-Empfänger.

Parameter

Speichertyp: EEPROM
Arbeitstemperatur: von -20°C bis +55°C
Größe [mm]: 12x14x12
Stecker: 2x3pin, 2,54mm
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne