pl ZALOGUJPomoc

Projekty unijne

Dotacje dla innowacyjnych MŚP


Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP. Celem projektu jest zakup i uruchomienie linii montażowej SMT w skład której wchodzi automat montażowy JUKI RS-1 oraz piec do lutowania rozpływowego ERSA 3/20E. Wdrożenie innowacyjnej technologii umożliwi montaż komponentów już od wielkości 01005, co wpłynie na miniaturyzację produktów, zwiększenia niezawodności, jakości i precyzji montażu oraz zwiększenia wydajności montażu. Realizacja projektu umożliwi:

– produkowanie innowacyjnego czujnika położenia bramy opartego na technologii MEMS i komunikacji bezprzewodowej,

– wdrożenie do produkcji super miniaturowych urządzeń radiowych pracujących w paśmie ISM – projekt odbiornika o bardzo małych gabarytach PIKO przeznaczonego do zdalnego sterowania automatyką bramową,

– realizację projektowo-produkcyjną, systemu zarządzania chlewnią dla firmy Wesstron.

System będzie innowacyjnym rozwiązaniem na rynku krajowym. Pozwoli na centralne zarządzanie chlewnią odpowiednie dozowanie pokarmu dostosowane do konkretnego zwierzęcia, kontrolę wentylacji, automatyczne ważenie i segregację zwierząt, kontrolę liczby zwierząt w sekcjach. Inwestycja realizowana w firmie DTM System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa przyniesie szereg korzyści zarówno dla spółki, jak i całego otoczenia. Rezultatem realizacji projektu jest zakup innowacyjnych środków trwałych do montażu elementów elektronicznych. Wymienione elementy inwestycji pozwalają na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest podniesienie poziomu konkurencyjności oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie oraz wdrożenie nowych produktów dla potrzeb klientów.

Wartość projektu wynosi:  746 833,00 PLN, wkład funduszy Europejskich wynosi: 395 821,49 PLN.

 

Go To Brand


Firma DTM System, korzysta z pomocy finansowej na promocję marki na rynkach zagranicznych, w programie „Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020” w pododdziale 3.3.3 wsparcia MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.
Zgodnie z zawartą umową POIR.03.03.03-04-0052/20, w latach 2020-2022, firma DTM System będzie realizować cele, mające za zadanie, zbudowania marki na terenie UE.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

+48 52 340 15 83
Poniedziałek-Piątek
7:30 - 15:30
handlowy@dtm.pl
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne