en LOGINHelp

MGSM memory module for CONTROL GSM receiver

EEPROM memory
for the Control GSM receiver
memory module on the base

EEPROM memory module dedicated to the CONTROL GSM receiver..

Parameters

memory type: EEPROM
temperature: from -20°C to +55°C
dimensions[mm]: 12x14x12
connector: 2x3pin, 2,54mm
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne