de LOGINHilfe

Industrielle Automatisierung

Geräte für den Betrieb in der Industrieautomation, in Hallen und Lagerhallen, mit einer Frequenz von 868 MHz im CSS-System.

Funkempfänger

Funksender

Torantriebe für Torautomatik

Zubehör für Torautomatik

Steuerungen für Torautomatik

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne