en LOGINHelp

Need more information about our offer?
Write to us! We will respond as soon as possible!

THANK YOU!
Your message has been sent,
we will contact you as soon as possible

Please correct the following form fields

Contact details

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN

Manager Działu Handlowego i Marketingu

Handel - eksport

Asystent Działu Handlowego

Serwis

Doradca techniczno-handlowy w sprawach Lighting'u

Montaż na zlecenie klienta

Dział wdrożeń

Dział zaopatrzenia

Manager Procesu

Produkcja

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne