en LOGINHelp

Industrial automation

Devices designed to work in industrial automation, in halls and warehouses, at the frequency of 868MHz in the CSS system.

DTM System Daniel Kujawski spółka jawna
(dawniej: DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.)
ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel. +48 52 340 15 83/84


projekty unijne