en LOGINHelp

DTM-SWIFT1200 sliding gate kit

You can choose different options of the set using the configurator below.

DTM-SWIFT1200 slide gate operator

Change Select

radio receiver

Change Select

photocell

Change Select

remote control 1

Change Select

remote control 2

Change Select
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne