en LOGINHelp

HOLDER for POMENA lamp

easy assembly
highest quality materials
classic design

The handle is intended for mounting the POMENA lamp. Allows mounting the lamp to a vertical surface.

Parameters

dimensions: 125x115x55mm
weight: 62g
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne