pl ZALOGUJPomoc

ISO 9001:2015

24.06.2018

Norma ISO 9001:2015 uznawana jest za podstawę budowania systemów zarządzania jakością. Norma zawiera terminologie, wymagania i wytyczne dotyczące wprowadzania, doskonalenia i kontrolowania systemu. Certyfikat potwierdza wprowadzenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością i świadczy o spełnieniu normy w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż urządzeń elektronicznych.

DTM System Daniel Kujawski spółka jawna
(dawniej: DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.)
ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel. +48 52 340 15 83/84


projekty unijne