pl ZALOGUJPomoc

ISO 9001:2015

24.06.2018

Norma ISO 9001:2015 uznawana jest za podstawę budowania systemów zarządzania jakością. Norma zawiera terminologie, wymagania i wytyczne dotyczące wprowadzania, doskonalenia i kontrolowania systemu. Certyfikat potwierdza wprowadzenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością i świadczy o spełnieniu normy w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż urządzeń elektronicznych.

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne