pl ZALOGUJPomoc

Polityka prywatności

DTM System Daniel Kujawski spółka jawna (dawniej DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) bardzo poważnie traktuje kwestię prywatności i dlatego wprowadziliśmy w życie 5 ważnych zasad dotyczących tego zagadnienia:

  1. Bardzo cenimy sobie zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe. Dlatego zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania.
  2. Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, oraz o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i komu je przekazujemy.  Udzielamy także informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
  3. W razie pojawienia się wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych, niezwłocznie podejmujemy współpracę w celu rozwiania takich wątpliwości.
  4. Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym wykorzystaniem i zabezpieczyć je w odpowiednim stopniu.
  5. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i w razie konieczności będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami ochrony danych.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

+48 52 340 15 83
Poniedziałek-Piątek
7:30 - 15:30
handlowy@dtm.pl
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne