pl ZALOGUJPomoc

Nagroda w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

17.12.2019

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” to konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Nagroda potwierdza, że firma dba o najwyższe standardy bezpieczeństwa zdrowia i życia pracowników, mając przy tym na uwadze przepisy prawa pracy oraz bhp.

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne