pl ZALOGUJPomoc

Złoty Medal Budma 2016

16.03.2016

Złoty Medal MTP jest potwierdzeniem doskonałości produktu i elementem jego promocji na rynku. Wyróżnienie otrzymują produkty, które spełniły regulaminowe kryteria i równocześnie zyskały pozytywne rekomendacje profesjonalnego jury, w skład którego wchodzą wybitni specjaliści.

W roku 2016 Złoty Medal otrzymał odbiornik FLEX. Możliwość dopasowania sprzętowego i funkcjonalnego do mieniających się potrzeb użytkownika, różne formy dostępu do zarządzania odbiornikiem, zaawansowana i zarazem intuicyjna aplikacja internetowa CloudFLEX to elastyczność i wygoda docenione przez jury konkursu.

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne