pl ZALOGUJPomoc

III miejsce w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

22.11.2019

W dniu 20.11.2019 r. firma DTM System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. została wyróżniona dyplomem za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy: ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających od 51 do 250 osób. Nagroda ta potwierdza, że firma dba o najwyższe standardy bezpieczeństwa zdrowia i życia pracowników, mając przy tym na uwadze przepisy prawa pracy oraz bhp.

img20191122_11311131.pdf
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne