pl ZALOGUJPomoc

Nowości DTM System. Napęd do bramy przesuwnej.

27.11.2023

MOVATIC – wydajny, niezawodny i szybki elektromechaniczny napęd przeznaczony do bram przesuwnych.

2023-11-27-dtm-dzo149.pdf
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne