pl ZALOGUJPomoc

Nowości w ofercie na łamach magazynu RBT

30.01.2017
Kompleksowa oferta automatyki bramowej została wzbogacona o nowe urządzenia: napędy serii SWIFT, fotokomórki SLIMBAT2 i SLIMFLASH oraz 12-przyciskowy pilot MIX12B.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją nowości w artykule magazynu RBT, jak i na naszej stronie internetowej.
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne