pl ZALOGUJPomoc

Podsumowanie Targów R+T 2024

02.04.2024

Na stoisku w Stuttgarcie firma DTM System prezentowała szeroką gamę urządzeń.
O prezentowanych produktach, ciekawych rozmowach i nawiązanych kontaktach handlowych przeczytacie Państwo w Forum Branżowym.

forum-branzowe.pdf
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne