pl ZALOGUJPomoc

ANT868-OB antena prętowa 868MHz do obudowy

zwiększa zasięg radiowy
antena typu prętowego
przewód 21cm

Antena zwiększająca zasięg radiowy na częstotliwość 868MHz z przewodem o długości 21 cm, przykręcana do obudowy (obecnie do odbiornika FLEX).

PARAMETRY

częstotliwość: 868MHz
wysokość anteny: 84 mm
długość przewodu: 21 cm
średnica otworu montażowego: 6,2 mm
zysk: 1,6 dBi
typ: dookólna
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne