pl ZALOGUJPomoc

INTERFEJS USB z kablem

łączy odbiorniki z komputerem
obsługa odbiornika przez port USB
aplikacja PROGRAMATOR USB w komplecie

Służy do podłączenia odbiorników 4-kanałowych z komputerem klasy PC poprzez port USB i pozwala na obsługę i programowanie poprzez dostarczoną w komplecie aplikację Programator USB.

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne