pl ZALOGUJPomoc

BLUE 232 – sterownik napędu bramy

2021-05-12 od 12:00 do 13:30

HARMONOGRAM

12:00 – 12:20: Prezentacja sterownika BLUE 232

12:20 – 12:50: Aplikacja BLUE MOTOR CONTROL

12:50 – 13:20: Funkcjonalność i programowanie sterownika

13:20 – 13:30: Pytania uczestników szkolenia

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne