pl ZALOGUJPomoc

CHRONO centrala automatyki budynku. Przykłady zastosowania w praktyce.

2021-04-28 od 12:00 do 13:30

HARMONOGRAM

12:00 – 12:15: Informacje ogólne. Budowa, parametry, funkcjonalność.

12:15 – 12:25: Uruchomienie centrali.

12:25 – 12:35: Aplikacja CHRONO.

12:35 – 12:45: Wirtualne przyciski. Sterowanie z aplikacji.

12:45 – 13:05: Prezentacja funkcjonalności CHRONO. Tworzenie zadań, scen i harmonogramów.

13:05 – 13:20: Sensor systemu CHRONO – HID24 868. Prezentacja i zastosowanie.

13:20 – 13:30: Pytania uczestników.

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne