pl ZALOGUJPomoc

CHRONO centrala automatyki budynku

2020-04-29 od 09:00 do 12:30

HARMONOGRAM

9:00 – 9:20 Informacje ogólne. Budowa, parametry, funkcjonalność.

9:20 – 9:30 Uruchomienie centrali

9:30 – 10:00 Aplikacja CHRONO

10:00 – 10:10 Pytania uczestników

10:10 – 10:30 Wirtualne przyciski. Sterowanie z aplikacji.

10:30 – 11:00 Przerwa

 

11:00 – 11:30 Prezentacja funkcjonalności CHRONO. Tworzenie zadań, scen i harmonogramów.

11:30 – 11:50 Wyjątki i warunki w CHRONO i ich zastosowanie.

11:50 – 12:00 Pytania uczestników

12:00 – 12:20 Sensor systemu CHRONO – HID24 868. Prezetnacja i zastosowanie.

12:20 – 12:30 Pytania uczestników

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne