pl ZALOGUJPomoc

MOVATIC napęd do bram przesuwnych

2024-03-19 od 10:00 do 12:00

HARMONOGRAM

10:00 – 10:30: Prezentacja napędu MOVATIC.

10:30 – 10:45: Montaż napędu. Montaż wyłączników krańcowych.

10:45 – 11:00: Podłączenie akcesoriów.

11:00 – 11:30: Autonauka napędu. Programowanie sterownika. Dopisywanie pilotów.

11:30 – 11:45: Praca na zasilaniu awaryjnym. Odblokowanie napędu.

11:45 – 12:00: Pytania uczestników.

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne