pl ZALOGUJPomoc

Napędy do bram przesuwnych DTM6, DTM8, DTM-SWIFT6, DTM-SWIFT1200

2020-09-16 od 10:30 do 14:00

HARMONOGRAM

10:30 – 11:00: Ogólne wytyczne dotyczące mechaniki bram

11:00 – 11:30: Różnice pomiędzy poszczególnymi siłownikami

11:30 – 12:00: Zestawy – omówienie elementów wchodzących w skład zestawu

12:00 – 12:30: Montaż siłowników – wymiarowanie i wyznaczanie punktów montażu

12:30 – 13:00: Podłączenie elektryczne siłowników

13:00 – 13:30: Sterownik napędu do bram przesuwnych EASY B231 – funkcjonalność i podłączenie akcesoriów

13:30 – 13:40: Karta radiowa EASY RX – funkcjonalność i programowanie

13:40 – 14:00: Pytania uczestników szkolenia

DTM System Daniel Kujawski spółka jawna
(dawniej: DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.)
ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel. +48 52 340 15 83/84


projekty unijne