pl ZALOGUJPomoc

Napędy do bram skrzydłowych DTM400, DTM600, DTM-SWIFT350

2020-09-02 od 10:30 do 14:00

HARMONOGRAM

10:30 to 11:00: Ogólne wytyczne dotyczące mechaniki bram

11:00 to 11:30: Różnice pomiędzy poszczególnymi siłownikami

11:30 to 12:00: Zestawy – omówienie elementów wchodzących w skład zestawu

12:00 to 12:30: Montaż siłowników – wymiarowanie i wyznaczanie punktów montażu

12:30 to 13:00: Podłączenie elektryczne siłowników

13:00 to 13:00: Sterownik napędu do bram dwuskrzydłowych EASY B232 – funkcjonalność i podłączenie akcesoriów

13:30 to 13:40: Karta radiowa EASY RX – funkcjonalność i programowanie

13:40 to 14:00: Pytania uczestników szkolenia

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne