pl ZALOGUJPomoc

Odbiornik FLEX

2023-04-25 od 10:00 do 14:00

HARMONOGRAM

10:00 – 10:30 Ogólne informacje dotyczące odbiornika FLEX.

Budowa, parametry, instalacja, funkcjonalność. Płyta główna odbiornika.

10:30 – 11:00 Akcesoria. Omówienie dodatkowych modułów odbiornika

M2 moduł pamięci

REL-2 moduł wyjść

REL-2-PWR moduł wyjść

SHR-F433 moduł radiowy

AZYMUT bezprzewodowy czujnik stanu bramy

F-USB karta USB

WL2 bezprzewodowa karta Wi-Fi

F-GSM bezprzewodowa karta GSM.

11:00 – 11:30 Połączenie Wi-Fi.

Konfiguracja połączenia Wi-Fi.

11:30 – 12:00 CloudFlex.

Konfiguracja odbiornika przez chmurę. Ustawienia odbiornika, zdarzenia, kopia zapasowa, raporty.

12:30 – 12:45 Dodawanie pilotów do odbiornika.

Dodawanie manualne, zdalne dopisywanie, dopisywanie w chmurze, przez odbiornik pośredniczący, funkcja Galactic.

12:45 – 13:00 Aplikacja V-pilot.

Dodawanie V-pilotów do odbiornika, używanie aplikacji w telefonie.

13:00 – 13:30 Harmonogramy w odbiorniku FLEX.

Przykładowa realizacja dostępu do firmy z uwzględnieniem harmonogramu w odbiorniku FLEX.

13:30 – 14:00 Pytania uczestników szkolenia.

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne