pl ZALOGUJPomoc

Odbiornik FLEX z bezprzewodową kartą WL2

2021-06-30 od 12:00 do 13:30

HARMONOGRAM

12:00 – 12:20: Ogólne informacje dotyczące odbiornika. Budowa, parametry, funkcjonalność.
12:20 – 12:40: WL2 – bezprzewodowa karta Wi-Fi
12:40 – 13:00: CloudFlex. Konfiguracja odbiornika przez chmurę.
13:00 – 13:20: Przykładowa realizacja dostępu do firmy z uwzględnieniem harmonogramu w odbiorniku FLEX.
13:20 – 13:30: Pytania uczestników szkolenia.

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne