pl ZALOGUJPomoc

Odbiornik FLEX

2020-04-22 od 09:00 do 14:30

HARMONOGRAM

9:00 – 9:30: Informacje ogólne. Budowa, parametry, instalacja, funkcjonalność. Płyta główna odbiornika.

9:30 – 9:40: Pytania uczestników.

9:40 – 10:20: Akcesoria. Omówienie dodatkowych modułów odbiornika.
M2 moduł pamięci
REL-2 moduł wyjść
REL-2-PWR moduł wyjść
SHR-F433 moduł radiowy
AZYMUT bezprzewodowy czujnik stanu bramy
F-USB karta USB
WL bezprzewodowa karta Wi-Fi

10:20 – 10:30: Pytania uczestników.

10:30 – 11:00: Połączenie Wi-Fi.

11:00 – 11:10: Pytania uczestników.

11:10 – 11:50: CloudFlex. Konfiguracja odbiornika przez chmurę. Ustawienia odbiornika, zdarzenia, kopia zapasowa, raporty.

11:50 – 12:00: Pytania uczestników.

12:00 – 12:30: Przerwa

12:30 – 13:30: Dodawanie pilotów do odbiornika. Dodawanie manualne, zdalne dopisywanie, dopisywanie w chmurze, przez odbiornik pośredniczący, funkcja Galactic.

13:30 – 13:40: Pytania uczestników.

13:40 – 14:10: Aplikacja V-pilot. Dodawanie V-pilotów do odbiornika, używanie aplikacji w telefonie.

14:10 – 14:30: Pytania uczestników.

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne