pl ZALOGUJPomoc

Odbiorniki radiowe PIKO, NANO2, MINI, MAX2

2020-10-14 od 10:30 do 13:30

HARMONOGRAM

10:30 – 11:00: Specyfikacja odbiorników radiowych.

11:00 – 11:30: Unboxing, czyli co klient otrzymuje w pudełku.

11:30 – 12:00: Dopisywanie i usuwanie pilotów.

12:00 – 12:30: Edycja pilotów w odbiorniku MAX2

12:30 – 13:00: Tryby pracy odbiorników.

13:00 – 13:30: Formatowanie odbiorników.

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne