pl ZALOGUJPomoc

Pozostałe akcesoria

ELEMENTY I AKCESORIA AUTOMATYKI BRAMOWEJ

Ze względu na konstrukcję automatycznych systemów zamykających, konieczne jest wyposażenie ich w instalacje zwiększające bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu działających mechanizmów. Spośród szerokiej oferty można wyróżnić zawierające odporne na obciążenia mechaniczne komponenty, takie jak metalowe koła zębate oraz fotokomórki, mające znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa. Zasilanie awaryjne bramy garażowej jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego modułu zasilającego.  Klienci mogą dobrać odporne na obciążenia mechaniczne komponenty, takie jak listwy krawędziowe oraz szeroka ofertę fotokomórek, mających znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa. Zasilanie awaryjne bramy garażowej jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego modułu zasilającego. Każdy zestaw do bram wjazdowych, wyposażony jest w element rozsprzęglenia, który umożliwia wjazd na posesję podczas braku dostaw prądu, bądź awarii zasilania. Urządzenia są zaprojektowane tak, by efektywnie sygnalizować działanie instalacji, a także możliwie jak najszybciej zatrzymać się w przypadku nagłej sytuacji. Zasilanie awaryjne do bramy jest kluczowym zabezpieczeniem, a przełączenie odbywa się automatycznie.

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


DTM System jest firmą opartą o polski kapitał. Produkujemy innowacyjne urządzenia elektroniczne najwyższej jakości przy użyciu najlepszych podzespołów od krajowych kontrahentów. Posiadamy własne linie produkcyjne oparte o nowoczesne technologie oraz dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowniczą. Wszystkie nasze urządzenia posiadają niezbędne atesty oraz certyfikaty dopuszczające je do użycia na terenie Unii Europejskiej. Oferujemy także usługi produkcji na zlecenie dla krótkich i średnich serii urządzeń.

projekty unijne