pl ZALOGUJPomoc

REPEATER wzmacniacz sygnału radiowego 433MHz

zwiększenie zasięgu pilotów
zasilanie z sieci 230VAC
obudowa do montażu na zewnątrz

REPEATER to urządzenie zwiększające zasięg nadajników radiowych systemu DTM433MHz. Repeater współpracuje ze wszystkimi typami nadajników serii DTM433MHz, bez konieczności dopisywania ich do urządzenia. Wzmacniacz sygnału zasilany jest napięciem sieciowym 230V AC. Dostarczany w dedykowanej obudowie natynkowej o szczelności IP-54 przeznaczonej do montażu na zewnątrz.

Najważniejsze cechy

  • kompatybilny z systemem 433MHz

  • możliwość pracy kilku repeaterów w systemie

  • retransmisja sygnału bez konieczności dopisywania nadajnika do urządzenia

Parametry

zasilanie: 230V AC 50Hz  +-10%
pobór prądu: max. 30mA
zabezpieczenie transmisji: 64-bit Keeloq®
rodzaj modulacji i częstotliwość: OOK  433,92MHz
maksymalna skuteczna moc promieniowania: 10mW
ilość nadajników: bez ograniczeń, bez konieczności dopisywania
maksymalny zasięg: 150m
temperatura pracy: -10°C  +55°C
stopień ochrony obudowy: IP-54
sposób montażu: na zewnątrz w bryzgoszczelnej obudowie plastikowej
gabaryty zewnętrzne obudowy: 72x132x41mm
gabaryty płytki odbiornika: 58x88x27mm

 

Funkcjonalność

interfejs użytkownika: diody sygnalizujące zasilanie i retransmisję sygnału, przełączniki dip switch do ustawienia opóźnienia nadawania oraz nadawania bez opóźnień
funkcja ignoruj zajętość kanału: przyspieszenie retransmisji sygnału dzięki natychmiastowemu przekazaniu sygnału bez oczekiwania na zaprzestanie nadawania pilota
regulacja czasu opóźnienia: funkcja opóźnienia nadawania, włączana przy pomocy przełączników dip switch T1, T2 i T3.
praca kilku retransmiterów: możliwa praca kilku retransmiterów w systemie, urządzenia nie zakłócają się nawzajem dzięki możliwości ustawienia opóźnienia nadawania
zabezpieczenie przed zapętleniem transmisji: ochrona przed wpadnięciem w nieskończoną pętlę powtarzania nadawania
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne