pl ZALOGUJPomoc

Zasady wysyłek

 1. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga posiadania przez Klienta konta.
 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem sieci internetowej.
 4. Procedura dokonywania zakupów:
  1. Klient dodaje wybrany Towar do koszyka, po czym przechodzi do formularza zamówienia, w którym wybiera sposób zapłaty.
  2. Klient potwierdza dane niezbędne do złożenia zamówienia i wykonania umowy podane w formularzu rejestracyjnym lub podaje inne dane.
  3. Do momentu kliknięcia opcji „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest możliwa modyfikacja wprowadzonych do koszyka danych. Funkcja „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza, że Klient akceptuje, iż złożenie zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
  4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma poprzez e-mail wiadomość o tytule „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, która potwierdza, że Sprzedawca otrzymał zamówienie i przystępuje do jego realizacji. Potwierdzenie treści zawartej umowy znajduje się również w koncie Klienta w zakładce Historia zamówień.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • gotówką – odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy,
  • przelewem bankowym na konto Sprzedawcy,
  • za pobraniem – kurierowi przy odbiorze przesyłki.

  Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko tylko przelewem bankowym na konto Sklepu.

 6. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku formy płatności w drodze przelewu wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Nieuiszczenie płatności pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 7 dniowego terminu, skutkuje rozwiązaniem umowy sprzedaży.
 7. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki, natomiast nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie.
 8. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia, według wyboru Klienta:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej
 9. Koszty dostawy towaru ponosi Klient.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

+48 52 340 15 83
Poniedziałek-Piątek
7:30 - 15:30
handlowy@dtm.pl
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne